Trend Micro

Antivírusové riešenie, ktoré môže chrániť počítače pred rôznymi hrozbami, navrhnuté špeciálne tak, aby spĺňalo požiadavky v pracovnom aj firemnom prostredí
Navigácia na internete prináša určité riziká v dôsledku neustále sa rozširujúcich hrozieb škodlivého softvéru. Každý používateľ počítača vie, že mať nainštalované antivírusové riešenie už nie je voliteľné, pretože vírusy a spyware môžu poškodiť integritu vášho počítača a spôsobiť krádež údajov.

Ochrana v reálnom čase

Trend Micro Antivirus+ je jedným z mnohých riešení ochrany, ktoré sľubujú detekciu nebezpečného obsahu alebo vírusov a ochranu počítača pred pokusmi o phishing alebo spyware. Aplikácia poskytuje ochranu v cloude v reálnom čase a zobrazuje varovania pred prístupom k odkazom, ktoré sú považované za nebezpečné, či už sa nachádzajú vo vašej poštovej schránke, webovom prehliadači alebo klientovi pre okamžité správy.

Rýchle, úplné a vlastné skenovanie na požiadanie

Okrem toho ho možno použiť na vykonávanie skenov na požiadanie a v tomto prípade sú k dispozícii tri možnosti. „Rýchle skenovanie“ analyzuje iba dôležité oblasti počítača, zatiaľ čo možnosť „Úplné skenovanie“ hľadá škodlivý obsah v celom systéme. Vlastné kontroly je možné vykonať aj v prípade, že chcete analyzovať iba určitý priečinok.

Aplikácia zobrazuje zjednodušenú správu o zabezpečení, kde si môžete prezrieť počet skenovaných súborov, zistené typy hrozieb a históriu skenovania.

Zistiť neoprávnené zmeny systému

Trend Micro Antivirus+ dokáže pri otváraní, ukladaní alebo sťahovaní súborov vyhľadávať škodlivý softvér a detegovať akékoľvek neoprávnené zmeny programu v systémových nastaveniach. Okrem toho vyhľadáva podozrivé správanie pri štarte systému a je možné ho nastaviť tak, aby automaticky odstraňoval súbory, ktoré môžu ohroziť vašu bezpečnosť.

Dodáva sa s možnosťami blokovania skriptov pre viacero webových prehliadačov, filtrovaním nevyžiadanej pošty a skenovaním príloh, ako aj s detektorom potenciálne nebezpečných sietí alebo pokusov o únos. Používatelia môžu nastaviť úroveň ochrany tak, aby vyhovovala ich potrebám, naplánovať úplné alebo rýchle skenovanie a nastaviť výnimky zo súborov a priečinkov.

Chráňte svoj počítač pred infekciami

Trend Micro Antivirus+ má za cieľ pomôcť vám chrániť počítač pred krádežou identity a inými online hrozbami. Je to proaktívna bezpečnostná aplikácia, ktorá dokáže odhaliť phishingové podvody a poskytuje potrebné funkcie na blokovanie hrozieb skôr, ako sa dostanú do vášho systému.